Shop Mobile More Submit  Join Login
  • Reading: černoknežík a exekútori
  • Playing: karetky
  • Eating: co dom da
  • Drinking: caje cajovaté
...a zmokli sme (x-krát) a prežili Búrku...
...chytila nás na chate podragu (pohorie fagaras). stanovali sme na konci údolia z troch strán obkoleseného  vysokými štítmi. večer sa dvihol silný vietor, ktorý nám posunul hornú vrstvu stanu a už sa to nedalo opraviť.
a potom prišlo peklo...
hromy, blesky každých pár sekúnd, niektoré tak silné, že sa chvela zem. z hora sa na nás liali tak mohutné prívaly vody, až som mala pocit, že nám niekto sype kamene na stan. vďaka posunutému stanu nám natieklo dovnútra a tak sme strávili noc vo vlhkých a studených spacákoch. stále bol silný vietor, ale nemohol to rozfúkať kvôli okolitým kopcom a tak sa nám to stále krútilo nad hlavami. sedem hodín...
nikdy mi nebolo celkom jasné, prečo sa ľudia v minulosti báli, že im padne nebo na hlavu.
v tú noc som pochopila...dokonale...
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×

:iconmorho: More from morho


More from DeviantArtDetails

Submitted on
August 16, 2007
Link
Thumb

Stats

Views
202
Favourites
0
Comments
0
×